Myseľ

Myseľ

Práca s pravidlami tréningového procesu, objavovanie  silných a slabých stránok, hľadanie hráčových potrieb a zakomponovanie ich do tréningového procesu, efektivita práce – práca s hráčovými cieľmi a plánmi

Začnite už dnes

Tréner: Peter Grič

+421 910 595 131

peter.gric@4nolimit.sk

Ponúkame vám

  • motiváciu
  • meditáciu
  • cestu k cieľu
  • prekonávanie samého seba

Čo neovplyvníš, to nerieš

Ak tvoja pozornosť smeruje na okolie (na rodičov, trénerov, súperov, divákov, rozhodcov, na vietor, teplo, zimu, slnko, tmu alebo na kurt, ihrisko, loptu, výhru, prehru), nemôžeš podávať svoj výkon naplno. Kam pozornosť smeruje, tam energia putuje. Pozornosťou upriamenou na svoj cieľ a cestu k nemu môžeš dosiahnuť lepší výsledok.